พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง-พ.ศ.-2493

08 เม.ย. 66