กองช่าง

นางสาวชินภัค ชินรัตน์

นางสาวชินภัค ชินรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

082-8644919

นายนพรัตน์ พรมชัยยา

นายนพรัตน์ พรมชัยยา

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

087-2499871

(ว่าง)

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

-

นายสุทัศน์ คูณกลาง

นายสุทัศน์ คูณกลาง

คนงาน

-

นายชุน ทิมะดี

นายชุน ทิมะดี

คนงาน

085-2030583