การประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy)

07 ก.พ. 65