กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ( Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็พระราชกุศลในวโรกาสต่างๆ ณ ห้องประชุมขุนศรี 2 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 31 พ.ค.2567 เวลา 14 .29 น

30 พ.ค. 67