” กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล ” วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ สี่แยกไฟแดงหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสี่แยกไฟแดงหนองบัวโคกร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก และเจ้าหน้าที่จากทางหลวงหนองบัวโคก เพื่อให้พื้นที่สี่แยกหนองบัวโคกมีความสะอาดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

08 ธ.ค. 64