กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2563 ณ วัดหนองบัวโคก ร่มโพธิ์ทอง 6 ก.ค.63

06 ก.ค. 63