กิจกรรมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 30 พ.ค.2567 ณ ห้องประชุมขุนศรี 2 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

30 พ.ค. 67