กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าไหม

06 ก.ย. 58

กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าไหม ” นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น”

นำโดยท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์(ประธานสภาเทศบาล) รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกวันที่ 9 มิ.ย. 2558