กิจกรรมรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์และบรรยายพระราชกรณียกิจฯและหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

13 มี.ค. 58

กิจกรรมรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์และบรรยายพระราชกรณียกิจฯ และหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง