กิจกรรมร่วมปลูกไผ่มงคล ณ วัดป่าสุทธิโกศล ร่วมกับส่วนราชการกรรมการชุมชนและประชาชนบ้านหนองบัวโคก

30 มิ.ย. 63