กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 12 สิงหาคม 2558

13 ส.ค. 58

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก) พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กรสตรี พ่อค้าประชาชน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 12 สิงหาคม 2558