กิจกรรมเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

15 ส.ค. 62