กิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike For Health 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น

13 ส.ค. 58

นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)  นายชลชิต  ศรีโยธี(รองนายกเทศมนจรี)

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์(ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภา เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มองค์กรสตรี

 พ่อค้าและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ปั่นเพื่อสุขภาพ  Bike For Health  13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น