กิจกรรม โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก -สมาชิกสภาเทศบาล- คณะกรรมการชุมชนที่1-2 กลุ่มองค์กรสตรีเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวโคก (ร่มโพธิ์ทอง)

28 ก.ค. 66