ขอเชิญประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

23 เม.ย. 65