คำสั่งอำเภอจัตุรัส เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ครั้งแรก วันที่ 5 พ.ค.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์ คำสั่งที่230/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดย นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

05 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :