จุด Check in แห่งใหม่บริเวณสี่แยกโรงต้ม 25 มิ.ย.2564 นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

28 มิ.ย. 64