ซ่อมระบบส่องสว่างชุมชนพร้อมตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า

12 มิ.ย. 62