ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 28 พ.ย. 2560

28 ธ.ค. 60

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 28 พ.ย. 2560