ท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ พร้อมทีมดับเพลิง ได้ออกให้การช่วยเหลือเพลิงไหม้บ้านพื้นที่บ้านโคกสามัคคี ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด 17 มิ.ย. 2560 เวลา 08.20 น.

17 มิ.ย. 60

เทศบาลหนองบัวโคก โดยการนำของท่านนายกวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ ทีมงานดีบเพลิงได้ออกให้การช่วยเหลือเพลิงไหม้บ้านพื้นที่บ้านโคกสามัคคี ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด 17 มิ.ย.2560 เวลา 08.20 น.