ท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาล

05 เม.ย. 65