ท่านนายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ – ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ไปตรวจโครงการก่อสร้างรั้วบ่อทิ้งขยะ

27 มิ.ย. 65