นายกวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ และรองนายกเทศมนตรี ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และ ขุด-ลอก ท่อระบายน้ำแก้ปัญหาท่วมช่วงหน้าฝน

01 มิ.ย. 66