นายชลชิต ศรีโยธี (รองนายกเทศมนตรี)และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวิเชียร จันทรโณทัย(ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 58 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

09 เม.ย. 58

นายชลชิต ศรีโยธี (รองนายกเทศมนตรี)และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวิเชียร จันทรโณทัย(ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 58 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ