นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หอประชุมเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

31 ต.ค. 62