นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคกครั้งแรก วันพุธที่ 5 พ.ค.2564 เวลา 13.30 น.เพื่อเลือก ประธานสภาเทศบาล/ รองประธานสภา/ เลรานุการสภา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

05 พ.ค. 64