นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก โครงการก่อสร้างรั้วบ่อทิ้งขยะ ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

23 มี.ค. 65