นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี – สมาชิกสภาเทศบาล-เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

04 มิ.ย. 66