นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก เป็นประธานมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำการศึกษา 2566 ศพด.หนองบัวโคก

01 พ.ค. 67