นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)ให้พนักงานลูกจ้างเทศบาลออกไปปฏิบัติงานตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้บริเวณสี่แยกหนองบัวโคก

02 เม.ย. 58

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)ให้พนักงานลูกจ้างเทศบาลออกไปปฏิบัติงานตัดหญ้า

ตกแต่งต้นไม้บริเวณสี่แยกหนองบัวโคก วันที่ 2 เมษายน 2558