นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก และหน่วยราชการ กลุ่มองค์กร ประชาชนบ้านหนองบัวโคกร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2563

08 ม.ค. 63