นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส COVID-19 วันที่ 25 มี.ค.2563

25 มี.ค. 63