นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรวมน้ำใจช่วยผู้ประสพภัยโควิด-19 ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

14 ส.ค. 64