นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ปรับปรุงประตูทางเข้าเทศบาล และปรังปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าเทศบาล

23 มี.ค. 65