ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิ.ย.2565 เวลา 10.00 น.

29 มิ.ย. 65