ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค.2565 เวลา 10.00 น

02 ส.ค. 65