ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง สุจริต โปร่งใส งดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน ( No Gift Policy)

22 ธ.ค. 65

No