ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ในวันพุธที่ 24 ส.ค.2565 เวลา 10.00 น.

18 ส.ค. 65