ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1คำชี้แจงงบประมาณ

28 มี.ค. 66