ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาลซอย28 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

09 ส.ค. 66