ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายสระโคก ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddimg)

23 พ.ย. 66