รองนายเทศมนตรีนายชลชิต ศรีโยธี นำพนักงานลูกจ้างออกปฏิบัติงาน นำรถตักหน้าขุดหลัง ลอกท่อน้ำบริเวณสี่แยดหนองบัวโคก

26 มี.ค. 58

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)มอบให้รองนายเทศมนตรีนายชลชิต ศรีโยธี นำพนักงานลูกจ้างออกปฏิบัติงาน นำรถตักหน้าขุดหลัง ลอกท่อน้ำบริเวณสี่แยกหนองบัวโคก เพื่อให้น้ำไหลสะดวกช่วงฤดูฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 26 มีนาคม 2558