ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

13 ต.ค. 66