ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวโคก

11 ส.ค. 66