ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12น. ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หนองบัวโคก

21 ส.ค. 66