ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

30 ต.ค. 62