ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 20 ต.ค.2566 ณ ว่าที่การอำเภอจัตุรัส

20 ต.ค. 66