ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ว่าที่การอำเภอจัตุรัส

28 ก.ค. 66