ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2566 ณ อำเภอจัตุรัส

13 ส.ค. 66