ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ปี ๒๕๖๓ อ.จัตุรัส

28 ก.ค. 63